Tłumaczenia przysięgłe - język angielski

Oferta

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do skorzystania z oferty biura tłumaczeń języka angielskiego ABCENT. Oferujemy pisemne i ustne tłumaczenia z języka polskiego na angielski i odwrotnie, w pełnym zakresie, przysięgłe i nieprzysięgłe, ze wszystkich dziedzin, szczególnie:

  1. dokumenty urzędowe - dyplomy, certyfikaty, dowody rejestracyjne pojazdów etc.
  2. teksty naukowe, zwłaszcza medyczne, chemiczne i biologiczne
  3. prawo – orzeczenia sądowe, tłumaczenia ustne w notariatach, sądach, urzędach
  4. ekonomia, biznes, marketing, umowy, raporty etc.
  5. sprawozdania finansowe i audyty
  6. korespondencja, CV, listy motywacyjne, umowy o pracę
  7. teksty techniczne